Tajomný darca Denníka N

Read Time:4 Minute, 34 Second
Tajomný darca Denníka N

alebo ako Monika Tódová a ostatní novinári parazitovali na slovenskom sociálnom systéme.

Kolektív média Denník N na čele s investigatívnou novinárkou Monikou Tódovou vystupujú ako neohrození bojovníci proti rozkrádaniu štátu, sú prívržencami transparentnosti. Ale len pokiaľ sa to netýka ich samých. Vtedy ide všetko bokom.

Situácia na jeseň 2014

V septembri – októbri 2014 podali výpoveď z denníka SME viacerí novinári a novinárky. Medzi nimi bola aj Monika Tódová, rodená Žemlová. Väčšina týchto novinárov prešla do vznikajúceho Denníka N, ale na dva mesiace sa niekde potrebovali „zašiť“. Monika Tódová sa „zašila“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bola od 01.11.2014 do 31.12.2014 vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

Pritom je nevyhnutné zdôrazniť, že nikto nebol zo SME vyhodený, ale všetci redaktori odišli dobrovoľne (inými slovami mali na výber). Ale keďže mali problém s vlastnými egami, rozhodli sa hodiť na krk štátu. Na základe zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie viacerým z nich totiž vznikol nárok na dávku v nezamestnaní. V prípade Moniky Tódovej išlo o čiastku cca. 800 EUR / mesiac. Ak zoberiete do úvahy, že novinárov, ktorí odišli zo SME, boli desiatky, tak aj suma, ktorou ich štát podporoval v nezamestnanosti, bola viac než slušná.

Ešte predtým, než prejdem k podstate, dovolím si citovať niekoľko ustanovení z webového portálu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

  • Uchádzač o zamestnanie je povinný od ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočnosti rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
  • Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia:

– vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

Štedrý anonymný darca Denníka N

Tretieho decembra 2014 posiela Konštantín Čikovský (zástupca šéfredaktora Denníka N) Monike Tódovej email, v ktorom ju žiada o jej číslo účtu, aby jej mohol byť poslaný „DAR“. Čikovský informuje, že „zajtra to budú riešiť s pani“.

Monika Tódová reaguje veľmi zaujímavým spôsobom. Keď si čitateľ odselektuje vulgarizmy, ktoré do úst ženy nepatria, tak sa dozvie šokujúce okolnosti:

1.) Monika Tódová sa PRIZNÁVA k tomu, že berie podporu v nezamestnanosti napriek tomu, že pracuje a že disponuje „nejakými peniazmi“.
2.) Ďalšiu vetu Moniky Tódovej je potrebné citovať: „Už teraz cítim, že oje..vam a že to na mňa niekto vytiahne„. Takže Monika Tódová vie, že koná protiprávne, ale napriek tomu tak koná.
3.) Monika Tódová vyjadruje obavy z prijatia daru (nevie ako by to vysvetľovala) a pýta sa či „to nie je nebezpečné aj pri ostatných? Teda tých, čo sú oficiálne nezamestnaní“.

Inými slovami na základe slov Tódovej sa dozvedáme, že nie je jediná, ktorá takto podvádza a podvodom vyťahuje zo štátu peniaze. Robila to takto väčšina novinárov, ktorí s veľkou pompou opustili SME a začali pracovať pre Projekt N.

V ďalšom emaili Čikovský ukľudňuje Tódovú, že prijatie predmetného daru je v poriadku.

Monika Tódová napokon v odpovedi plnej vulgarizmov s prijatím daru súhlasí.

10.decembra sa Tódová u Čikovského dotazuje, či je to ten dar, čo jej prišlo na účet – 1 500 EUR.

Čikovský reaguje, že áno, a píše, že aj jemu toľko prišlo na účet.

Je očividné, že Monika Tódová poberala dávku v nezamestnanosti v období november – december 2014 protiprávne! Zatajila Úradu sociálnych vecí, práce a rodiny fakt, že vykonávala v tom čase prácu bez pracovného pomeru. Pritom konala tak vedome (sama to priznáva)! V prípade, že by to úrad zistil, bol by povinný ju vyradiť z evidencie uchádzačov o zamestnanie. To isté platí o jej viacerých spolupracovníkoch. Nakoľko figurovala v evidencii po dobu dvoch mesiacov, čiastka, ktorú jej štát neoprávnene vyplatil, predstavuje cca. 1 600 EUR. Ak si túto čiastku vynásobíme počtom novinárov, ktorí odišli zo SME a prešli do Projektu / Denníka N tak sa dostávame na desaťtisícové sumy.

Ale zaujímavé otázky máme aj pre vedenie Denníka N. Emailová komunikácia Moniky Tódovej jednoznačne preukazuje, že pre Denník N / Projekt N v období november – december 2014 plnila pracovné úlohy. Pritom ale nebola v zamestnaneckom pomere, keďže bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Okrem toho, Tódová vo vyššie uvedenej komunikácii konštatuje, že dostáva „ešte nejaké peniaze“. Čiže ide o „čiernu prácu“? Bez zmluvy, bez odvodov… . Podľa účtovnej uzávierky spoločnosti N Press (prevádzkovateľ Denníka N) za rok 2014 predstavovali mzdové náklady 679 EUR. Náklady na sociálne poistenie predstavovali 283 EUR. Na základe týchto faktov môžeme konštatovať, že spoločnosť N Press, s.r.o. v období november – december 2014 načierno zamestnávala viaceré osoby, ktoré pre ňu plnili pracovné úlohy, ale žiadne odvody za nich spoločnosť neodvádzala.

Kauza „DAR“

Je potvrdené, že v decembri 2014 obdržali finančné dary viacerí novinári, ktorí podali výpoveď v SME a začali pracovať pre Denník N. Dôležitým faktom je, že v tom čase boli mnohí vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Táto kauza má niekoľko aspektov:

1.) Ako finančný dar korešponduje so situáciou, v ktorej sa novinári nachádzali? Je možné poberať finančný dar v slušnej výške a zároveň poberať dávku v nezamestnanosti? Zdaňuje sa takýto dar (obzvlásť pokiaľ ako píše Čikovský, si mala Tódová kúpiť počítač – inými slovami predmet, ktorý slúžil k jej zárobkovej činnosti)? Ak sa takýto dar zdaňuje, tak zdanili ho tí, ktorí ho dostali?

2.) Denník N od svojho vzniku vystupuje ako za maximálnu transparentnosť. Ale nikde som nenašiel žiadnu zmienku, ani oficiálne poďakovanie štedrému darcovi. A to, že štedrý bol/a, o tom niet pochýb. Len Tódová dostala 1 500 EUR a vieme, že aj Čikovský tiež. Z komunikácie Tódová – Čikovský pramení len to, že ide o osobu ženského pohlavia. Vedeniu Denníka N sa totožnosť „darcu“ zverejňovať asi veľmi nechce. Takže tu máme „tajného“sponzora Denníka N.

20 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
80 %
Surprise
Surprise
20 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

4 thoughts on “Tajomný darca Denníka N

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.