Lipšic a špeciálny prokurátor? Nezmysel…

Read Time:5 Minute, 44 Second
Lipšic a špeciálny prokurátor? Nezmysel…

Po zvolení generálneho prokurátora došlo konečne aj na “alfa samca” Daniela Lipšica. Keďže sa nemusí obávať obštrukcií zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej, rozhodol sa tento milostný predátor sociálnych sietí ohlásiť svoju kandidatúru na funkciu špeciálneho prokurátora.

Kandidát na túto funkciu musí spĺňať množstvo osobných a odborných predpokladov. Niektoré Lipšic spĺňa, ale množstvo ďalších veru nie. Pritom je bizarné baviť sa o nejakých predpokladoch v prípade Lipšica, keď tento človek nespĺňal ani predpoklady pre pripustenie k justičnej skúške v roku 2001.

 

Justiční čakatelia a prípravná služba justičného čakateľa

Samotný režim prijímania justičných čakateľov a ich povinnosť podrobiť sa po ukončení trojročnej prípravnej služby odbornej justičnej skúške upravoval v roku 2001 Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch (v roku 2004 zrušený).

Podľa § 61 a § 63 daného zákona prípravná služba justičného čakateľa trvala tri roky. Po jej skončení bol justičný čakateľ povinný vykonať odbornú justičnú skúšku. Minister spravodlivosti mohol, na žiadosť justičného čakateľa, čiastočne započítať do prípravnej služby dobu právnickej činnosti v inom pracovnom pomere. Skrátenie prípravnej služby nemohlo presahovať 2 roky, čiže justičný čakateľ musel vykonať pripravnú službu na súde v trvaní najmenej jedného roka.

 

Spĺňal alebo nespĺňal Lipšic potrebné predpoklady?

On sám priznáva, že nikdy nebol justičným čakateľom, ale argumentuje tým, že mal rok praxe ako čakateľ prokuratúry (čo má podľa jeho logiky nahrádzať prax na súde) a následne mal prax ako advokátsky koncipient.

Lipšic nebol nikdy čakateľom prokuratúry. Pôsobil síce necelý rok na Vojenskej obvodovej prokuratúre v Prešove a neskôr v Bratislave, to ale bolo v rámci základnej vojenskej služby. A to z neho čakateľa prokuratúry nerobí.

To, kto je čakateľom prokuratúry, osobitne čakateľom vojenskej prokuratúry (keďže Lipšic ZVS vykonával na vojenskej prokuratúre a túto činnosť on sám podľa jeho vyjadrení pokladá za prax čakateľa prokuratúry), upravoval v tom čase Zákon č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre v § 35 ods. 1 a 2:

1.) Právneho čakateľa prokuratúry prijíma do pracovného pomeru generálny prokurátor. Čakateľská prax sa vykonáva v pracovnom pomere na určitú dobu. Inak sa na pracovné vzťahy právnych čakateľov prokuratúry vzťahujú pracovnoprávne predpisy.

2.) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnych čakateľov vojenských prokuratúr, ktorí sú v služobnom pomere vojakov z povolania, a generálny prokurátor ich za právnych čakateľov vymenúva na návrh hlavného vojenského prokurátora. Na ich služobné pomery sa vzťahujú predpisy o služobnom pomere vojakov, vojenské služobné predpisy a poriadky, ak tento zákon neustanovuje inak.

Takže ešte raz, Lipšic bol na vojenskej prokuratúre na základnej vojenskej službe, on nebol vojakom z povolania. Už preto nemohol byť čakateľom.

Takže ak hovorí, že bol čakateľom vojenskej prokuratúry, tak klame!

Okrem toho, počas ZVS musel Lipšic plniť úlohy vyplývajúce z brannej povinnosti “nováčika”, čiže mal odlišné povinnosti ako čakateľ vojenskej prokuratúry (napríklad variť kávu, či behať na nákupy).

Vyššie uvedené potvrdzuje aj fakt, že v roku 2001 sa Lipšic pokúšal vykonať odbornú skúšku na Generálnej prokuratúre SR, ale z dôvodu nedostatku praxe bola jeho žiadosť zamietnutá!

Teoreticky keby aj bol Lipšic čakateľom prokuratúry, aj tak by mu to nestačilo k vykonaniu odbornej justičnej skúšky, nakoľko muselo ísť o prax justičného čakateľa (min. 1 rok na súde), čo skonštatoval aj Ústavnoprávny výbor NR SR, ktorý viedol v tom čase neskorší sudca Ústavného súdu Orosz.

 

Lipšic v jednom zo svojich vystúpení v televízii TA3 tvrdil, že bol justičným čakateľom niečo vyše troch rokov, z toho jeden rok na Vojenskej prokuratúre. Keďže (ako sme preukázali) nikdy nebol čakateľom prokuratúry, necelý rok môžeme hneď odpočítať, čo malo automaticky znemožniť Lipšicovi vykonať justičnú skúšku. Ostávajú dva roky. Podľa Lipšicovho životopisu vo firme Valko & Partners pôsobil dokopy 9 mesiacov ako advokátsky koncipient, čo je však dosť málo. Okrem toho Lipšic vo svojom životopise spomína aj pôsobenie v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky, kde pôsobil po dobu jedného roka. Je zaujímavé, že podľa štatistického registra organizácií takýto subjekt na Slovensku neexistoval, ani neexistuje.

V každom prípade kandidát na špeciálneho prokurátora Daniel Lipšic nespĺňal ani jeden predpoklad pre pripustenie k vykonaniu justičnej skúšky v roku 2001. Nemal rok praxe na súde (ani na prokuratúre) a ani celkovo tri roky právnickej praxe, o čom samozrejme aj sám dobre vedel.

Ale Daniel Lipšic napriek vyššie uvedenému justičnú skúšku absolvoval.

 

Čo sa dialo v roku 2001 pred justičnými skúškami?

Justičné skúšky sa v roku 2001 uskutočnili v termíne 21-22.novembra. V súvislosti s tým, vediac, že nespĺňa nevyhnutné predpoklady, predložil Daniel Lipšic (v tom čase vedúci úradu Ministerstva spravodlivosti SR) ministrovi spravodlivosti Jánovi Čarnogurskému žiadosť o vykonanie odbornej justičnej skúšky. Žiadosť bola ministrom postúpená na priame vybavenie príslušnému odboru personalistiky, výchovy a vzdelávania.

Paradoxom však je, že podľa rozhodnutia ministra spravodlivosti z 24.januára 2000 bola upravená pôsobnosť vedúceho úradu (Daniel Lipšic) takým spôsobom, že sa jeho kompetenciou stalo priame riadenie sekcie trestného práva a sekcie všeobecnej správy. Súčasťou sekcie všeobecnej správy bol aj odbor personalistiky, výchovy a vzdelávania. Takže vybavenie svojej vlastnej žiadosti mal Daniel Lipšic pod svojou priamou kontrolou.

Príslušný odbor následne pripravil, spracoval a predložil návrh na vykonanie justičnej skúšky. Lipšic viac krát klamal, že jeho podpis na danom dokumente nie je, ale videoreportáž TA3 ho z usvedčila z klamstva (ukázala príslušný dokument aj s Lipšicovým podpisom). Bez Lipšicovho podpisu by sa dokument nedostal k štátnemu tajomníkovi a ministrovi. Už tých klamstiev začína byť priveľa na kandidáta na špeciálneho prokurátora nie?

TA3: https://www.ta3.com/clanok/1018165/o-lipsicovu-justicnu-skusku-sa-mal-zaujimat-aj-nbu.html

Taktiež je paradoxom, že Lipšic bol o tom, že nespĺňa zákonné podmienky pre vykonanie odbornej justičnej skúšky, informovaný zamestnankyňou príslušnej sekcie. Napriek tomu si žiadosť podal, dozrel na jej spracovanie a aj podpísal. Čím spáchal trestný čin.

 

Podvádzal Lipšic pri justičnej skúške?

Keď sa už Lipšic za cenu porušenia zákona dostal k vykonaniu odbornej justičnej skúšky, mohol by ju už aspoň spraviť tak, aby to nevyvolávalo žiadne otázniky. Ale to by nemohol byť on.

Odborná skúška čakateľa pozostávala z dvoch častí – písomnej (napísanie dvoch rozsudkov – civilného a trestného) a ústnej. Rozsudky sa v určenom časovom limite písali rukou. A to z dôvodu, aby nemohlo dôjsť k akejkoľvek manipulácii s napísaným textom rozhodnutia, či jeho zámene alebo úprave, ktorá by neoprávnene zvýhodňovala uchádzača o vykonanie justičnej odbornej skúšky. Ako konštatuje príslušné trestné oznámenie (viď nižšie), “V prípade JUDr. Daniela Lipšica nebol daný postup dodržaný”. Na písanie rozsudkov použil totiž notebook, ktorý bežne denne používal. V trestnom oznámení (2008) sa uvádza, že “dovtedy a ani odvtedy žiaden justičný čakateľ pri písomnej časti justičnej skúšky notebook nepoužil”.

Takže áno, Lipšic podvádzal.

Trestné oznámenie

 

Čo dodať? Ak je toto jediný kandidát na špeciálneho prokurátora, tak sa môžeme hanbiť. Práve justičná skúška totiž umožňuje pôsobenie Daniela Lipšica v advokátskej či (možno) prokurátorskej sfére. Ale z druhej strany, perfektne sa hodí k vedeniu krajiny. Posúďte sami: predseda parlamentu – mafián a plagiátor, predseda vlády – plagiátor (a kopec iných prívlastkov), špeciálny prokurátor, ktorý podvodom a za cenu porušenia zákona spravil justičnú skúšku… . Čo by sme si mohli viac priať…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 1
Happy
Happy
18 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
82 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
100%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

5 thoughts on “Lipšic a špeciálny prokurátor? Nezmysel…

  1. Tieto média denník by si mali všetkých takýmto spôsobom preveriť, od Fica, Kaliňáka, Danka, Richtera, Ersek, Žiga, Bugára, Počiatka, Vážneho, Kažimíra… aby sme mali vo veciach úplne jasno, potom odporúčam preveriť Kmotríka, Širokého, Kollár, Sulík, Šimečka, Kostolný a ďalších … viem, že ich je viac ako dosť, ale ak máme byť spravodliví a pravdiví, tak potom ku všetkým rovnako. Vlasta, OZ Ľudia dobrej mysle

    1. Presne tak. Je nás dosť ktorí sa na všetko pozerajú min.z dvoch strán. Budeme čakať na Kolára,Matoviča,Naďa,Mikulca,Krejčího,Kisku a aj opačnú divíziu. Rad radom. Ukladáme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.